Stort set alle par oplever udfordringer og knas i forholdet

For nogle par er det kun periodevis, mens det for andre kan vare ved og gøre livet ulideligt. Når der er problemer i forholdet, som ikke bliver løst, begynder relationen ofte at køre skævt – der er dårlig stemning i hjemmet, man har svært ved at se hinanden i øjnene og være kærlige, frustrationen vokser, og det bliver sværere at tale fornuftigt og konstruktivt med sin partner.

Hvorfor starte i parterapi Odense

Når jeg selv tænker tilbage på de tidspunkter i mit liv, hvor parforholdet er kørt skævt, er det som om der svæver en sort sky over mig, uanset hvor jeg befinder mig. Det er ikke så underligt, for et forhold er ofte det fundament, man står på, hvorfor det vil fylde rigtig meget i hverdagen, når det ikke kører.

Uden for hjemmet kommer forholdsproblemer ofte til udtryk i form af tankemylder, distræthed, humørsvingninger, beklagelser og en generel modstand på at være hjemme.

Indenfor hjemmet kommer konflikter i forholdet ofte til udtryk i form af spydigheder, frustrationer, forudantagelser, underdanighed, usikkerhed, overopmærksomhed, tankemylder, søvnløshed og så videre.

Der kan være mange grunde til at et parforhold er begyndt at føles mere som en udfordring, end som en spændende rejse sammen.  Det kan være i oplever at:

 • Kommunikation ender i skænderier
 • Der har været utroskab
 • Jalousi
 • Sexlivet er gået i stå, eller er blevet forværret.
 • Der er misforståelser eller generel dårlig kommunikation
 • Uenigheder om praktiske ting, fx økonomi, bopæl, rengøring m.m.
 • Har det svært med svigerfamilien
 • Romantikken er væk
 • Uenighed om prioriteringer
 • Skilsmisse
 • Konflikter i forhold til opdragelse af børn og værdier

Uanset hvilken udfordring i står i, vil der altid være en fællesnævner –  problemerne opstår mellem jer. Parterapi kan hjælpe med at give indsigt i, hvad der sker, og understøtte at der kommer et større nærvær og forståelse mellem jer.

Hvordan fungerer parterapi i praksis?

Taletid

Når i starter i parterapi, vil der primært være fokus på at give begge plads til at tale og blive hørt. På den måde opbygger vi en god kommunikation, og samtidig forebygger vi misforståelser – som ofte spiller en stor rolle når parforholdet kører skævt.

Hvis der er noget, som er svært at udtrykke, eller der er en frygt for at tale om det, vil jeg selvfølgelig støtte og hjælpe til, at det kommer klart og tydeligt igennem til den anden part.

Problemhåndtering

I terapien vil vi undersøge, hvad der fylder mest i forholdet for jer hver især, og så finder vi sammen indtil, hvad vi skal fokusere på i sessionen.

Nogle gange er der fokus på ét tema gennem al terapien, mens det for andre kan variere fra gang til gang.

Paterapeutens rolle

Min rolle som parterapeut består hovedsageligt i:

 • At skabe trygge rammer så det bliver nemmere at udtrykke, hvad der er sårbart.
 • Være tolk – en der hjælper jer med at høre og forstå, hvad i selv og jeres partner siger.
 • En der fastholder og stiller skarpt – hjælper med at finde frem til og tydeliggøre det, I vil udtrykke
 • En der hjælper med at udpege fordømmelser, kritik og bebrejdelser, når det kommer frem, selvom det ikke er hensigten.

Hvorfor vælge mig som jeres parterapeut i Odense?

I skal vælge mig som parterapeut, hvis I begge har et godt indtryk af mig og kan se jer selv i det, jeg skriver. En god relation er fundamentet for et frugtbart forløb. Når jeg har par i terapi, inddrager jeg mig selv helhjertet, så det kan mærkes, at iIer i parterapi med en terapeut, som oprigtigt ønsker at hjælpe og støtte jer.

Hvis i vælger mig kan I forvente en terapeut, som er praktisk orienteret og hjælper jer med at holde fokus under sessionerne. Et klart foskus og retningslinje er vigtigt for at terapien udmunder i reelle positive forandringer.

Jeg er ikke bange for at være konfronterende og tage styring, hvis jeg oplever at det er nødvendigt, hvilket ofte er nødvendigt, når negative mønstre udspiller sig i terapien.

I terapien ender jeg ofte med at få en rolle som en ”oversætter”, som hjælper parterne med at lytte og forstå hinanden.

Parterapi forløb

De første 3-4 gange er det godt at komme én gang ugentligt, så vi lærer hinanden at kende og får sat et klart fokus på at arbejde på parforholdet. Derefter vil vi typisk nedjustere antallet af sessioner efter behov.

Hvor lang tid i skal være i parterapi, er fuldstændigt op til jer. For nogle er det nok at mødes hen over en kortere, måske intens, periode, mens det for andre føltes bedst at have et langvarigt forløb.

Efter et afsluttet forløb, kan det være en fordel at komme til et ’service eftersyn’ med en 3-6 måneders mellemrum. For på den måde at forebygge, at problemer begynder at hobe sig op for til sidst at fylde rigtigt meget.

Jeg har lokaler i Odense, hvor jeg arbejder som selvstændig psykoterapeut i Odense, og jeg tager imod par, som gerne vil have hjælp til at få set på deres forhold.

Virker parterapi?

Ja, parterapi virker. Jeg taler både ud fra personlig erfaring men også efter at have haft en del klienter i parterapi. Det betyder ikke at alle forhold har holdt ved, men dem der har valgt at gå fra hinanden, har gjort det med forståelse og gensidig respekt.

Hvad kan vi forvente af parterapi Odense?

I kan forvente at få snakket igennem om nogle af de ting, som I enten undgår at snakke om derhjemme, eller som normalt vil skabe konflikter. Sessionerne kan lidt ses som et helle, hvor det er trygt at være sårbar og få set på de ting, som normalt føltes farlige.

I kan forvente at jeres kommunikation bliver bedre derhjemme, og at I bliver mere afklaret med jeres relation. Mange oplever, at man som konsekvens af at være startet i parterapi føler sig lettere, da man ikke behøver at gå og gemme på alt det, som normalt vil være usagt eller skabe konflikt.

Parterapi med fokus på gensidig udvikling

Parterapi behøver ikke nødvendigvis handle problemer og mistrivsel i forholdet. Man kan også se parterapi som en gensidig udviklingsrejse, hvor i lære hinanden bedre at kende- Gennem terapien vil i få en dybere forståelse af hvem i selv og jeres partner er, så i kan være en støtte for hinanden gennem livet.

Hvorfor vælge at starte i parterapi Fyn?

Hvad kan I forvente at få ud af parterapi:

 • Større rummelighed og forståelse for hinanden
 • Bedre kommunikation
 • Lære hinanden at kende på et dybere plan
 • Mere nærhed og kærlighed i forholdet
 • Etablere et samarbejde, hvor i arbejder sammen om at få løst jeres konflikter
 • Lære at tage hånd om destruktive mønstre

Parterapi til skilsmissen

Under en skilsmisse kan der hurtigt opstå konflikter, som kan være ødelæggende for den nye relation, I skal have som skilt. Det er ikke rart for nogle parter at skilles i konflikt. Hvis I har børn, vil den dårlige stemning mellem jer sætte et negativt præg på dem.

Parterapi til skilsmissen handler derfor om at have en respektfuld og sårbar kommunikation, hvor I har mulighed for at få talt ud og få afsluttet forholdet på en ordentlig måde.

Nogle gange vil terapien også handle om at få løst nogle praktiske ting og fungere som en støtte til at begge parter, i så vidt omfang som det er muligt, får deres ønsker opfyldt.

Parterapi efter utroskab

Mange vælger at starte i parterapi, efter der har været utroskab i forholdet. Parterapien vil ikke kunne fjerne den sorg og mistillid, som er opstået efter affæren.

Parterapi vil derimod kunne hjælpe med at skabe forståelse for den skade, det har gjort på forholdet og afdække, hvorfor det er kommet så vidt, og hvad der kan gøres for at forebygge, at det sker igen.

Hvad koster det at gå i parterapi i Odense?

Parterapi koster typisk mellem 900-1700 kr. Det varierer enormt meget, da det er forskellige, hvilken timeløn parterapeuten tager, og hvor langt tid parterapeuten sætter af til en session. Selv tager jeg 1.400 kr. for en session af 2 timer.

Sådan vælger du den rigtige parterapeut i Odense?

Når I skal finde en parterapeut, er det vigtigt, at I vælger en, som I begge har det godt med. En parterapeut skal være en, som man føler sig i trygge hænder hos, så der er så lidt modstand som muligt, når I sammen åbner op for svære emner og sårbare sider.

Jeg plejer som hovedregel at sige, at hvis der er en af jer, som har modstand på at starte i parterapi, skal den person have ekstra meget at sige, når I vælger. – grunden er, at det ofte er den som helst vil i parterapi, der ender med at tage valget, på vegne af begge parter, hvilket der i mange tilfælde kan føre til at modstanden bliver større for den anden part.

En anden overvejelse når man vælger parterapeut er, om det skal være en mand eller kvinde. Det behøver ikke at have nogen relevans, men for nogle har det en stor betydning, fx hvis I har brug for at snakke om jeres sexliv.

Hvad gør man, efter man afslutter et parterapiforløb?

Når jeres parterapiforløb er afsluttet, er I forhåbentligt et bedre sted, end da I startede. Det kan altid være skræmmende pludselig at stå på egne ben og ikke have et terapeutisk rum at støtte sig til.

Jeg gør derfor meget ud af at støtte jer i at få integreret terapien derhjemme, så terapien udmunder sig i reel forandring uden for terapirummet. På den måde er mit mål, at gøre jer uafhængige af mig, så I selv kan løse jeres konflikter, når de opstår.

Hvornår er det for sent til parterapi?

Det er aldrig for sent at gå i parterapi. Det er dog vigtigt at vide, at det ikke er alle forhold der kan reddes, og en del af at gå i parterapi handler om at finde ud af, om I kan få jeres forhold til at fungere eller ej.

Ligegyldigt om forholdet ender i brud eller ej, så vil parterapi ofte gør processen mindre smertefuld, og vil hjælpe til at det er et valg, der bliver truffet ud fra et oplyst grundlag, med gensidig forståelse og respekt.

Hvad snakker man om i parterapi?

I parterapi bliver der skabt et trygt rum for at kunne snakke om nogle af de sårbare emner, som normalt ville forblive usagte eller skabe konflikter imellem jer. Det er meget normalt at begge parter går og brænder inde med tanker og følelser af frygt for, hvad der vil ske, hvis det kom frem i lyset.

Når man er i parterapi, vil parterapeuten skabe et trygt rum, hvor det er muligt at få sat ord på de svære ting, og støtte parret i at komme til udtryk og lytte til hinanden. På den måde forebygger terapeuten misforståelser og får etableret et samarbejde, hvor alle parter respektfuldt hjælpes ad med at give plads og finde på løsninger.

Kan man gå i parterapi alene?

Nej, man kan ikke gå i parterapi alene, hvilket for mange kan skabe meget frustration, da der i mange forhold, er en part, som har et ønske om at starte i parterapi, mens den anden part stritter imod.

Jeg har mange klienter i individuel terapi, som ender med at snakke om deres partner og parforhold. Men min oplevelse er, at det ofte er svært at få løst de interne konflikter i forholdet gennem individuel terapi, da det bliver et ensidigt forsøg på at ændre forholdet.

Nogle vælger at starte i individuel terapi, for at få hjælp til at se på deres egen adfærd i parforholdet. I så fald er det et personligt arbejde, som kan bære mange frugter med sig.

Etik og tavshedspligt

Jeg følger en Psykoterapeutforeningens etiske regelsæt. (du kan læse regelsættet her.)

Jeg har tavshedspligt og opbevarer ikke personfølsomme oplysninger tilgængeligt for andre.

Kan alle få noget ud af at gå i parterapi?

Ja, alle kan få noget ud af at gå i parterapi, men det betyder ikke, at det er nødvendigt for alle at starte i parterapi. Alle forhold har udfordringer, men hvis I er i stand til at tale godt sammen,og løse jeres problemer internt, er det måske ikke nødvendigt med parterapi.

Jeg vil altid anbefale par om at prøve at tale om deres problemer først og derefter opsøge terapi, hvis det ikke fungerer.

Psykoterapeut Sofus Markus
Overgade 14, 2 th., 5000 Odense C

Telefon: 40 27 59 51
Mail: sofus@markus.dk